Az infokom-piac kutató és tanácsadó specialistája
Magyar Infokommunikációs Jelentés 2019

Kutatási és elemzési módszertan

A Magyar Infokommunikációs Jelentés a szakma legátfogóbb, az üzleti és lakossági szegmens informatikai, távközlési és internetes piacait éves rendszerességgel, integráltan monitorozó kutatássorozat.
A keresleti oldali megközelítés, az eszközök és megoldások vásárlói, felhasználói körében végzett reprezentatív, nagy mintás felmérés lehetővé teszi, hogy a BellResearch kutatói megbízható módszerrel, a kínálati szereplők véleményétől és terveitől függetlenül, nagy pontossággal határozzák meg a piacok fejlettségét, és a döntéshozók konkrét tervei alapján prognosztizálják azok várható növekedését.

A BellResearch az adatfelvételek során pontosan tervezett, rétegzett mintavételi eljárást alkalmaz az alapsokaságok megfelelő reprezentálására, a kisebb torzításokat a kutatók a sokasági alapstatisztikák alapján többdimenziós súlyozással korrigálják. A tisztított és súlyozott adatokat elemzőcsoportok dolgozzák fel, hogy a piac- és technológiaismeret leghatékonyabb szinergiáját valósíthassák meg.


Üzleti szegmens: társas vállalkozások

A társas vállalkozások ICT piacainak felmérésére 2020-ban egy átfogó adatfelvételt végzünk. Az adatfelvétel során összesen mintegy 1.000 társas vállalkozás kompetens vezetőjével készítünk kb. 1 órás személyes interjút. A kutatási program egyaránt lefedi a nagyvállalati [LB, 250+ alkalmazott], középvállalati [MB, 50-249 alkalmazott], kisvállalati [SB, 10-49 alkalmazott] és mikrovállalati [CB, 1-9 alkalmazott] felvevőpiacokat. Az ún. „nem arányosan rétegzett” mintavételezés lehetővé teszi, hogy kellő statisztikai megbízhatósággal vizsgáljuk ne csupán a teljes vállalati populációt, hanem annak [legkülönbözőbb ismérvek mentén értelmezhető] szegmentumait is.
A társas vállalkozások szegmensének felmérésére a 2020. március-májusi időszakban kerül sor.


Üzleti szegmens: költségvetési intézmények

A költségvetési [intézményi] szegmens ICT piacainak felmérésére szolgáló kutatási program mintája lefedi az összes magyarországi önkormányzati és központi forrásból finanszírozott költségvetési intézményt. Az elemzések során a teljes intézményi célcsoportra vonatkozóan biztosítunk adatsorokat, de elkészítjük azokat a súlyváltozókat is, amelyek igény esetén részletesebb szegmentációkat is képesek támogatni.
Az intézményi szegmens felmérésére a 2020. március-májusi időszakban kerül sor.

Lakossági szegmens: háztartások és egyének

A háztartási/lakossági szegmens ICT piacainak felmérésére 2020-ban is 2 adatfelvételt végzünk.
Az átfogó, az összes magyarországi háztartásra reprezentatív adatfelvétel [„háztartási kutatás”] során összesen 1.000 személyes interjút készítünk [válaszadó a háztartásfő]. Az adatfelvétel átvilágítja a háztartásokban potenciálisan megtalálható ICT eszközök, [háztartási szintű] ICT szolgáltatások múltját, jelenét és jövőjét.
A magyarországi lakosság [egyéni szintű] ICT eszközhasználatának, szolgáltatás igénybevételének, illetve a populáció informatikai és távközlési felkészültségének mérésére külön kutatási design szolgál. Összesen 1.000 egyéni interjút végzünk el országos reprezentatív mintán a 15+ lakosság körében [„egyéni kutatás”], amit kiegészítenek a háztartási adatfelvételek eredményei a 15- korosztályokra vonatkozóan.
A lakossági kutatások adatfelvételeire 2020. május-júniusi időszakban kerül sor.

AJÁNLAT ÉS MEGRENDELÉS
További információk, ajánlat és bemutató prezentácó:

Jakab Áron
partnerkapcsolati igazgató
tanulmanyok{*}bellresearch.com
[+36-1] 477 01 00


Helyhez kötött távközlési szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Mobiltávközlési szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Távközlési bundling, konvergencia, hajtóerõk
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT infrastruktúra, megoldások, kiadások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT-szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Digitális transzformáció
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Infokommunikáció a háztartások szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
Infokommunikáció az egyének szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének