Az infokom-piac kutató és tanácsadó specialistája
Magyar Infokommunikációs Jelentés 2018

Infokommunikáció az egyének szintjén

Lakossági szegmens – háztartások és egyének · Megjelenés: 2019. február

Tematika

A hazai lakosság száma és multidimenziós profilja; változások, előrejelzések.

A teljes magyarországi populáció (benne 15 évesnél fiatalabb korosztály is!) mobiltelefon-használata, részletes szegmentációk.

A lakossági mobilpiac mérete és szerkezete, a szolgáltatók többdimenziós részesedésvizsgálata (ügyfél, SIM-kártya, bevétel, pre-paid vs post-paid, flottás SIM-ek).

Szolgáltatókkal szembeni elvárások és elégedettség, élő hűségszerződések. Számlafizetés, elektronikus számlázás, feltöltőkártya-beszerzés. Ügyintézés, online preferenciák. Múltbeli szolgáltató- és díjcsomag-váltások, számhordozás; attitűdök, figyelembe vett és preferált szolgáltatók, árérzékenység.

Korlátlan tarifák, jövőbeni igények. Family csomagok, kedvezmények, add-on/VAS szolgáltatások.

Beszédcélú mobilhasználati szokások, SMS és MMS; külföldi mobilhasználat, díjak megítélése, nemzetközi preferenciák.

A Digi lehetőségei a lakossági mobilhang-piacon: ismeretek, vélekedések, előfizetési szándékok.

A lakossági mobilpiac legfőbb idősorai és előrejelzések: penetráció, post-paid vs pre-paid, költések/piacméret, részesedések.

Egyének mobilkészülék-ellátottsága, az állomány profilja; készülék fontossága a szolgáltató-választásban, vásárlási és cserélési hajlandóság, funkciók, a választás szempontjai, beszerzési csatornák, költségviselési képesség, ár-szenzitivitás.

Okostelefonok, ismeretek és attitűdök, elterjedtség és az installált bázis paraméterei; használati céljok és körülmények; jövőbeni beszerzési tervek.

Small screen/handset mobilinternet-csomagok, jövőbeni bővítési és előfizetési tervek. Adatforgalmi korlát; a korlátlanság vonzereje, fizetőképes kereslet data unlimited szolgáltatásokra. A használat helyszínei, élethelyzetek, célok, időmérleg.

Adathálózatok (3/4G, otthoni, munkahelyi és nyilvános Wifi), elégedettség.

Mobil VoIP és OTT üzenetküldés jelenlegi használata: alkalmazások, gyakoriság, volumen, „élethelyzetek”. Mobil VoIP és OTT üzenetküldés hatása a mobilhasználatra és kiadásokra, mobil VoIP, tervek, elképzelések.

Mobilinternetet jelenleg nem használók, bekapcsolási lehetőségek, költségviselési hajlandóság, csomagolási attitűdök, az elzárkózás okai.

Okostelefonokkal és mobilinternettel kapcsolatos előrejelzések.

Fix telefónia attitűdök, vélemények. Vezetékes hang szerepe, a használat jellemzői, változása, a mobil helyettesítő hatása.

Digitalizációs attitűdök, meggyőződések; hasznosság, társadalmi rétegek és csoportok. Informatikai tudás szintje, képzés és oktatás, programozási ismeretek. A hazai lakosság digitális eszközhasználata (PC, tablet, okostelefon, egyéb okoseszközök), élethelyzetek, helyszínek, gyakoriság, volumen, idősorok és előrejelzések.

Az internet-hozzáférés lehetősége és használat részletes jellemzői, a volumen és az eszközök átalakulása. Használati célok, szokások, online tartalomfogyasztás.

Az internet szerepe: munkavégzés, távmunka, tanulás, távoktatás; információszerzés, tájékozódás; szórakozás, szabadidő; online játékok, letöltések, videmegosztók, zene, rádiózás, televíziózás, streaming/VoD; kommunikáció, kapcsolattartás; e-mail, blog, fórum, chat; közösségi oldalak, platformok. Online tranzakciók, szolgáltatások, vásárlás, értékesítés.

E-közigazgatás, online ügyintézés, ismertség, megítélés, használati mintázatok. Elektronikus számlázási preferenciák. Online banking, használat és távolmaradás. Tárhelyszolgáltatások, cloud modell. Információbiztonsági attitűdök.

Sharing economy, diszruptív szolgáltatások ismerete, attitűdök, használat. Smart eszközök, kiegészítők relevanciája és jelenlegi használata.

Digitális írástudatlanság, szakadék, távolmaradási okok, a felzárkóztatás lehetőségei, forgatókönyvei.

A digitális képességek fejlesztését célzó kormányzati programokkal (SZIP, áfa-csökkentés, alapcsomag stb.) kapcsolatos ismeretek, vélekedések. A Digitális Jólét Program ismertsége, a célok támogatottsága.

Lineáris televíziónézés, műsorok/tartalmak, digitális/interaktív funkciók. Online televíziózás ismerete, használati mintázatok, jövőbeni igények. Videomegosztó és videotéka ismeretek, használat, tartalmak, konstrukciók. A televíziós szokások átalakulása. Egyéb hagyományos és digitális tartalomfogyasztási szokások, digitális/online játékok.

Elektronikus banki és fizetés, ismertség, elterjedtség, használat, hagyományos és innovatív megoldások. Számlafizetés módjai, elektronikus számla ismerete, használata. Banki ügyintézési csatornák. Online bank, mobilbank igénybevétele (a digitális pénzügyek részletes elemzését és a lakosság szegmentációját a Digitális pénzügyek / pénzügyi digitalizáció tanulmány tartalmazza).


A hazai lakosság száma és multidimenziós profilja. Változások a népességben és annak összetételében, előrejelzések.

A teljes magyarországi populáció [benne 15 évesnél fiatalabb korosztály is!] mobiltelefon-használata, részletes szegmentációk a mobilellátottság bemutatására. A lakossági mobilpiac mérete és szerkezete. A mobilszolgáltatók több dimenziós részesedés-vizsgálata a lakossági szegmensben [pl. ügyfél, SIM-kártya, bevétel, pre-paid vs post-paid, „flottás” SIM-ek]. Szolgáltatókkal szembeni elvárások és elégedettség, élő hűségszerződések. Korlátlanságot biztosító tarifák [full / on-net flat] elterjedtsége és jövőbeni igények. „Family” csomagok, kedvezmények a havidíjas előfizetéseknél, add-on/VAS szolgáltatások. Számla kiegyenlítés módja, elektronikus számlázás, feltöltőkártya beszerzési szokások. Mobilszolgáltatónál történő ügyintézés csatornái, az online ügyintézéssel kapcsolatos preferenciák. Múltbeli szolgáltató váltások, számhordozás, díjcsomag váltások. Szolgáltató- és tarifacsomag váltással kapcsolatos attitűdök, jövőbeni előfizetés beszerzésénél figyelembe vett és preferált szolgáltatók, árérzékenység. A Digi kft. lehetőségei a lakossági mobilhang piacon: ismeretek, vélekedések, előfizetési szándékok. A lakossági mobiltávközlési piac legfőbb idősorai és előrejelzések: penetráció, post-paid vs pre-paid, költések/piacméret, részesedések.

Egyének mobilkészülék-ellátottsága és a készülék-állomány profilja [pl. kor, márka, képességek, Dual-SIM, kártyafüggetlenség, stb]. Készülék fontossága a szolgáltató választásban. Új készülék-vásárlási és -cserélési hajlandóság [múlt / jövő], a készülékválasztás szempontjai és beszerzési csatornái. Mobilfunkciókkal kapcsolatos preferenciák, költségviselési képesség/ár-szenzitivitás. Okostelefonokkal kapcsolatos ismeretek és attitűdök. Az okostelefonok elterjedtsége és az installált bázis részletes paraméterezése [pl. márka, operációs rendszer, alkalmazott információbiztonsági megoldások, stb.]. Az okostelefonok használati céljainak és körülményeinek mélyreható vizsgálata. Jövőbeni okostelefon beszerzési tervek.

Beszédcélú mobilhasználati szokások részletes átvilágítása, SMS és MMS szolgáltatások igénybevétele. Külföldi mobilhasználat, díjak megítélése, nemzetközi hívásokkal kapcsolatos preferenciák. „Small screen/handset”mobilinternet-csomagok [külön havi előfizetési díjas & xPlay jellegű] elterjedtsége és fő paraméterei, valamint az ezzel kapcsolatos jövőbeni bővítési és előfizetési tervek. Adatforgalmi korlát a mobilinternet csomagoknál, mi történik, ha a felhasználó túllépi a keretet. A „korlátlanság” vonzereje „small screen” mobilinternet szolgáltatások esetében, fizetőképes kereslet a „data unlimited” szolgáltatások iránt. A mobilinternet használat helyszínei, „élethelyzetek”, használati célok részletes átvilágítása, „időmérleg”. Igénybe vett adathálózatok [3/4G, otthoni, munkahelyi és „nyilvános” Wifi felhasználás], valamint az azokkal való elégedettség. Mobil VoIP és OTT üzenetküldés jelenlegi használata: alkalmazások, gyakoriság, volumen, „élethelyzetek”, stb. Mobil VoIP és OTT üzenetküldés hatása a „hagyományos” mobiltelefonhasználatra és kiadásokra. Mobil VoIP-pal kapcsolatos jövőbeli tervek, elképzelések. Mobilinternetet jelenleg nem használók „bekapcsolásának” lehetőségei, költségviselési hajlandóság, csomagolással [külön havi előfizetési díjas vs. xPlay] kapcsolatos attitűdök, az elzárkózás okai. Okostelefonokkal és mobilinternettel kapcsolatos előrejelzések.

Fix telefóniával kapcsolatos attitűdök, vélemények. Vezetékes hang szerepe az egyén kommunikációjában, a fix telefonhasználat legfőbb jellemzői [helyszínek, a használat volumene, stb.]. A fix telefonhasználat változása, a mobiltelefon helyettesítő hatása.

Infokommunikációval/digitalizációval kapcsolatos attitűdök, meggyőződések; a „digitalizációnak” tulajdonított hasznosság, társadalmi rétegek és csoportok. Számítástechnikai/informatikai tudás szintje, képzés- és oktatás, programozási ismeretek. A hazai lakosság „digitális eszközhasználata” [PC, tablet, okostelefon, egyéb okoseszközök]: élethelyzetek, helyszínek, gyakoriság, volumen, idősorok és előrejelzések.

Internethez való hozzáférés lehetősége és használat részletes jellemzői [helye, gyakorisága, időtartama, platformok, stb.], az internethasználat volumenének és eszközeinek „átalakulása”. Internet-használati célok megítélése, a jelenlegi internetes szolgáltatáshasználati és online tartalomfogyasztási szokások részletes átvilágítása.

Internet szerepe a munkavégzésben, tanulásban; távmunka és távoktatás. Az internet, mint az információszerzés, tájékozódás eszköze: témakörök és platformok. Az internet szerepe a szórakozás, szabadidő eltöltés, kikapcsolódás területén. Online játékok, letöltések, videmegosztók használata, online zenehallgatás, rádiózás, televíziózás, streaming/VoD szolgáltatások használata. Internet szerepe a kommunikációban, kapcsolattartásban. Elektronikus levelezés, blog, fórum. Chat alkalmazások használata, platformok, felhasználási célok. „Social Media”/közösségi oldalak használata, funkciók, az igénybevétel „platformjai”. Online tranzakciók, internetes szolgáltatások. Internetes termékvásárlások és szolgáltatás megrendelések. Online értékesítések. Elektronikus kormányzati és közigazgatási szolgáltatások ismertsége, megítélése és igénybevétele, ügyfélkapu. Online ügyintézés jelenlegi felhasználási mintázatai és jövőbeni igények, elektronikus számlázással kapcsolatos preferenciák. Internet-banking – jelenlegi felhasználási mintázatok, a távolmaradás okai. Tárhely szolgáltatások igénybevétele, a „cloud” szolgáltatási modellel és az internet/információbiztonsággal kapcsolatos attitűdök.

„Sharing Ecoomy”: diszruptív technológiákkal/megoldásokkal/szolgáltatásokkal [pl. Airbnb, GreenGo, stb.] kapcsolatos ismeretek, attitűdök, használat. „Smart” eszközök/ kiegészítők [pl. okosóra, fitnesz eszközök, egészségügyi eszközök, virtuális valóság eszközök, stb.] relevanciája és jelenlegi használata.

A „digitális írástudatlan” rétegek és csoportok felzárkóztatásának potenciális forgatókönyvei [a távolmaradás okai és azok megszüntetésének lehetséges szcenáriói]. A digitális képességek fejlesztését illetve a digitalizáció/internet terjedését célzó kormányzati programokkal [pl. SZIP, internet ÁFA csökkentés, kedvezményes/szociális internet „alapcsomag”, stb.] kapcsolatos ismeretek, vélekedések. A „Digitális Jólét Program” ismertsége és a programcélok támogatottsága.

Lineáris televíziónézési szokások: gyakoriság, volumen, műsorok/tartalmak, digitális/interaktív funkciók. „Online” televíziózással kapcsolatos ismeretek, jelenlegi használati mintázatok, jövőbeni igények. „Videomegosztó” és „videotéka/videotár” megoldásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos ismeretek, használati mintázatok, tartalmak, az igénybevétel céljai és intenzitása, konstrukciók. A televíziós szokások átalakulása. Egyéb „hagyományos” [pl. könyvolvasás, „print média”, stb.] és „digitális” tartalomfogyasztási szokások [pl. online rádióhallgatás - iTunes, Deezer, Spotify, stb.]. Digitális/online játékok.

Elektronikus banki és fizetési megoldások ismertsége, elterjedtsége, használata. Hagyományos és innovatív fizetési megoldások ismerete és használata [bankkártya, érintésmentes fizetés, átutalás bankfiókban / interneten, virtuális/internetkártya, sms, mobilalkalmazás, független online fizetési szolgáltatás]. Számlafizetés módjai, elektronikus számla ismerete, használata. Banki átutaláshoz igénybevett ügyintézési csatornák. Online bank / Mobil bank igénybevétele.
Részletes tartalom, ajánlat, csomagkedvezmények és további információk >>


AJÁNLAT ÉS MEGRENDELÉS
További információk, ajánlat és bemutató prezentácó:

Jakab Áron
partnerkapcsolati igazgató
tanulmanyok{*}bellresearch.com
[+36-1] 477 01 00


Helyhez kötött távközlési szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Mobiltávközlési szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Távközlési bundling, konvergencia, hajtóerők
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT infrastruktúra, megoldások, kiadások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT-szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Digitális transzformáció
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Infokommunikáció a háztartások szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
Infokommunikáció az egyének szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének